Bijlage 6


Swimwear 2010: specifieke bepalingen

De Koninklijke Belgische Zwembond heeft de volgende maatregelen vastgelegd voor alle officiële regionale, nationale en internationale competities zwemmen georganiseerd in België:

  • De KBZB zal de volledige FINA APPROVED SWIMWEAR LIST 2010 integraal overnemen van zodra deze officieel door de FINA gepubliceerd wordt.
  • Naast alle FINA APPROVED SWIMWEAR 2010 zal de KBZB ook het gebruik toestaan van bepaalde zwempakken die wel voldoen aan de nieuwe FINA-normen qua materiaal en silhouet (zie “FINA General Rule Swimwear & FINA By Law 8 Swimwear”), maar die niet door de FINA gehomologeerd werden.

Bijgevolg wordt bijvoorbeeld het gebruik van de betrokken modellen FS PRO en AQUABLADE v2009 ook na 01.01.2010 toegelaten.
Een “optische” controle zal uitgevoerd worden door de wedstrijdjury.
Tijden gezwommen in deze specifieke modellen zullen, indien van toepassing, door de KBZB aanvaard worden als kwalificatietijden voor nationale selecties in het kader van internationale competities (EJK, EK, WK)

  • Wereldrecords, Europese records en Belgische records zwemmen (alle categorieën) kunnen enkel gehomologeerd worden, indien ze gezwommen worden met een FINA 2010 APPROVED zwempak.
  • Deze bepalingen zijn tot nader orde niet van toepassing voor de disciplines Open Water en Masters.
  • Deze bepalingen zijn van kracht van 01.01.2010 tem 31.12.2010.
  • De KBZB wijst er op dat de FINA de enige instantie is die oordeelt over het al dan niet goedkeuren van zwemmaterialen.

De KBZB zal niettemin alles in het werk stellen om alle zwemmers, coaches en officials zo goed mogelijk te informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en informaties aangaande deze materie.

FINA GENERAL RULE 5 SWIMWEAR & FINA BY LAW 8 SWIMWEAR (www.fina.org)

GR 5.2 Badpakken mogen niet transparant zijn.

GR 5.3 De kamprechter heeft het recht een zwemmer, wiens badpak of tekens op het lichaam niet overeenstemmen met deze regels, de start te weigeren.

BL 8.2 In zwemcompetities mag elke deelnemer slechts 1 zwempak dragen (in 1 of 2 delen). Andere voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden

BL 8.3 Vanaf 1 januari 2010 mag een zwempak voor mannen niet boven de navel en niet onder de knie uitkomen.
Bij dames mag de hals niet bedekt zijn, mag het niet verder dan de schouder reiken en mag het niet tot onder de knie reiken.
Alle zwempakken moeten gefabriceerd zijn uit textiel materiaal.

Wouter GEORGES, Secretaris-Generaal KBZB