Bijlage 4


Medisch attest

1.1 Een medisch attest is de enige geldige uitzondering om geen forfaitboete te moeten betalen bij niet deelname aan één of meerdere reeksen op een officiële zwemwedstrijd.

1.2 Elk medisch attest dient ondertekend te zijn door een erkend geneesheer of tandarts, met stempel, handtekening en datum van het uitschrijven. Een copy van het origineel attest wordt ook aanvaard als medisch attest.
Verklaringen van paramedici worden niet aanvaard.

1.3 Een medisch attest kan:
1.3.1    – op de dag van de wedstrijd afgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat.
– de uitslag zal vermelden: medisch attest.
            – de Federatie zal geen forfait aanrekenen.
1.3.2    – binnen de acht dagen na de wedstrijd verzonden worden naar de Federatie, met vermelding van datum en wedstrijdplaats waarvoor het wordt ingediend.
– de uitslag van de betreffende wedstrijd zal forfait vermelden.
– de Federatie annuleert het forfait en rekent de boete niet aan.
1.4 Een doktersverklaring waaruit blijkt dat een zwemmer zich voor een geneeskundig onderzoek moet aanmelden of zich heeft aangemeld geldt als medisch attest.

1.5 Het medisch attest dat wordt ingediend, dient nooit een reden te vermelden. Het medisch geheim dient immers bewaard te blijven.

1.6. Het medisch attest dient wel de dag of periode te vermelden tijdens dewelke de zwemmer niet mag deelnemen.
1.6.1 In geval de periode langer is dan één enkele zwemmeeting dient het attest op de eerste dag van vrijstelling afgegeven te worden, of aan de Federatie verzonden. Voor de volgende meetings mag dan wel een kopie gebruikt worden indien er geen meerdere attesten werden uitgeschreven.
1.6.2 Zou een zwemmer voor een langere periode een attest ingediend hebben, maar binnen de omschreven periode terug gezond verklaard worden, dan moet een geschreven attest uitdrukkelijk verklaren dat de zwemmer terug mag deelnemen aan competitiewedstrijden.

1.7 Het medisch attest kan:
1.7.1 de zwemmer verbieden deel te nemen aan een zwemwedstrijd van één dag of van meerdere dagen omwille van ziekte of op basis van algemene medische gronden = algemeen medisch attest. Indien dit attest wordt afgegeven op een wedstrijd mag de zwemmer onder geen enkele voorwaarde nog deelnemen aan een individuele wedstrijd of een aflossing. Mondelinge verklaringen over gedeeltelijke deelname worden niet aanvaard.
1.7.2 de zwemmer verbieden specifieke stijlen of afstanden te zwemmen tijdens één of meerdere dagen. Men is ziek, maar heeft om specifieke medische redenen geen toelating, wel omschreven bewegingen te doen of welbepaalde afstanden te zwemmen = specifiek medisch attest.
1.7.2.1 het specifiek medisch attest dient duidelijk en expliciet – enkel door de uitschrijvende arts – te vermelden voor welke stijlen of afstanden het attest geldt. Het verbod geldt dan voor zowel de betreffende stijl in een individuele, het specifieke gedeelte van de individuele wisselslag of voor de specifieke stijl in een aflossing. Mondelinge verklaring over gedeeltelijke deelname of wijzigingen aan de geschreven specifieke inhoud worden niet aanvaard.
1.7.2.2 specifieke medische attesten kunnen nooit na een wedstrijd naar de Federatie verzonden worden.