Bijlage 7


bijkomende weetjes

 

 • De clubs dienen twee soorten officiëlen aan te duiden:
  1. Een clubafgevaardigde: het aanduiden van en de aanwezigheid van een club-afgevaardigde is verplicht telkens een club aantreedt. De clubafgevaardigde dient vergunninghouder, bij de club die hij vertegenwoordigt, te zijn. Hij is verantwoordelijk voor alle aanwezige vergunninghouders van zijn club. De clubafgevaardigde mag nooit een official functie waarnemen op de wedstrijd waar hij afgevaardigde is.
  2. Officials bij de jury: het verplicht aantal officials wordt door het VSB-Zw bepaald.

De aanduiding van afgevaardigde en officials moet gebeuren samen met het insturen van de inschrijvingen, behalve voor wedstrijden waarbij de jury benoemd wordt. Een afgevaardigde of official die verhinderd is, moet vervangen worden.
De aangestelde officials moeten kunnen fungeren in overeenstemming met de voorwaarden die de Federatie aan zijn officiëlen stelt. Zij dienen steeds   vergunninghouder te zijn bij de club die ze vertegenwoordigen.

 • De jurysecretaris zal aan de kamprechter meedelen welke clubs in gebreke zijn gebleven (= geen clubafgevaardigde of officials aangeduid op het inschrijvingsformulier of afwezig op de wedstrijd en geen vervangers).
  De kamprechter dient dit op zijn verslag te vermelden, waardoor de Federatie de club zal beboeten volgens haar normen.
 • De kamprechter heeft de leiding van de wedstrijd van zodra hij zich in de onmiddellijke omgeving van het zwembad bevindt, tot hij deze omgeving verlaat.
  De kamprechter controleert en treedt met gezag op, tegenover al de officials, clubafgevaardigde, deelnemers en toeschouwers. Hij geeft de officials de nodige onderrichtingen betreffende de specifieke reglementen van de wedstrijd.
 • Alle wijzigingen aan de volgorde van het programma, dienen de goedkeuring te dragen van de kamprechter en van de afgevaardigden van alle deelnemende clubs.
 • Bij de handtijdmeting worden de werkzaamheden van het jurysecretariaat als volgt georganiseerd:
  1. Na elke gezwommen reeks worden de startkaarten in volgorde van de tijd gesorteerd
  2. Deze volgorde wordt vergeleken met de briefjes van de kamprechter en/of van de aankomstrechters.

Bij gelijke tijden in verschillende reeksen dient er tussen de zwemmers, die dezelfde tijd hebben gezwommen, opnieuw gezwommen te worden als er prijzen zijn, en indien de clubafgevaardigden van de betreffende zwemmers, na door de kamprechter gehoord te zijn, dit eisen.

 • Samenstellen reeksen, halve-finales en finales.
  De toewijzing der plaatsen en de reeksindeling gebeurt zoals vermeld in het voorprogramma van de wedstrijd. Het aantal schiftingsreeksen is afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal zwembanen. Als regel geldt dat er zo min mogelijk reeksen moeten zijn. Ingeval van afwezigheid van mededingers, kan tot een nieuwe reeksindeling worden overgegaan door de kamprechter, al dan niet op voorstel van de jurysecretaris, ten laatste op de juryvergadering.
  Alle afgevaardigden en juryleden moeten hiervan duidelijk verwittigd worden voor de aanvang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zelf mag niets meer veranderd worden aan de indeling.
 • De aanvangswedstrijd moet gezwommen worden op het uur vermeld in het voorprogramma. Het startsein mag niet voor of na dit vastgestelde uur gegeven worden, tenzij met de toestemming van de kamprechter en de afgevaardigden van al de aanwezige clubs.