Intern reglement


Onze zwemclub biedt de mogelijkheid om op niveau aan zwemcompetitie te doen en op een kwaliteitsvolle manier recreatief de zwemsport te beoefenen

Algemeen :

 • 5 minuten voor aanvangstijd van de trainingen is er toegang tot de kleedkamers.
 • De zwemmers dienen stipt op het aanvangsuur van de training aanwezig te zijn in de zwemzaal.
 • In afwachting van de aanwezigheid van trainer of verantwoordelijke blijven de zwemmers wachten in de hal van het zwembad.
 • Douchen voor het zwemmen is verplicht en na het zwemmen, mag er nog 5 minuten gebruik gemaakt worden van de stortbaden.
 • De zwemmers moeten na elke training zelf het gebruikte materiaal ORDENTELIJK opbergen in de bergplaats.
 • Plastiekflessen en andere afval mogen niet achtergelaten worden, maar moeten in de voorziene afvalbakken gedeponeerd worden.
 • 15 minuten na de training moeten de zwemmers de kleedkamers verlaten hebben.
 • De zwemmers dienen stipt de richtlijnen van het zwembadpersoneel op te volgen.
 • De trainer blijft aanwezig tot de laatste zwemmer van zijn groep de kleedkamer verlaten heeft.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om toe te zien op de toepassing van dit reglement.
 • Enkel voor de competititievergunninghouders (m.a.w. zwemmers die in het bezit zijn van een competitie-vergunning bij de Vlaamse Zwemfederatie )

Lactaattesten :

 • Enkel de zwemmers die minstens 9 punten behalen op de Rudolf tabellen op eender welke stijl en op eender welke afstand mogen deelnemen aan deze testen. De Rudolf tabellen kunnen via een link geraadpleegd worden op onze site of de site van Swimbase.be of bij de trainer.
 • Bij onvoldoende aanwezigheid (minimum 75% aanwezigheid op de trainingen vereist) en inzet op de trainingen, kunnen de zwemmers van die testen uitgesloten worden.
  Willen bovenvermelde zwemmers toch getest worden, dan gebeurt dit op eigen kosten, moet de aanvraag voldoende op voorhand plaatsvinden en ten laatste twee weken voorafgaand aan de testen op de rekening van club worden gestort.

Nb: lactaat testen zijn een nauwkeurig middel om de trainingsarbeid te evalueren. Vandaar dat dit enkel aangewezen is voor zwemmers die voldoen aan minimum criteria.

Deelname aan wedstrijden :

Wij onderscheiden gewone wedstrijden en grote wedstrijden.

Gewone wedstrijden

Dit zijn wedstrijden waarvoor geen limiettijden nodig zijn om te kunnen deelnemen. Vinden meestal plaats binnen de provincie. Aan deze wedstrijden kunnen alle competitie vergunninghouders deelnemen.

Grote wedstrijden

 • Om te mogen deelnemen aan deze wedstrijden zijn er meestal wel limiettijden vereist. Het inschrijvingsrecht ligt ook gevoelig hoger dan voor gewone wedstrijden.
 • Om te mogen deelnemen, moet de zwemmer voldoen aan de volgende , door de club vooropgestelde, criteria :
  • De limiettijden gezwommen hebben
  • 75 % aanwezigheden op training ( rekening houdend met doktersbriefjes)
  • 9 punten behalen op de Rudolf tabellen op eender welke stijl en op eender welke afstand. Voor zwemmers die uit de boot vallen kunnen er op basis van inzet en uitslagen behaald op kleine wedstrijden uitzonderingen gemaakt worden.
  • Voor wedstrijden in het binnenland met noodzakelijke overnachtingen betaalt de zwemmer maximaal 25 € per overnachting. De club zorgt altijd voor de goedkoopste overnachtingformule.
  • Voor wedstrijden in het buitenland betaalt de zwemmer 50 % van de kosten.

Stages :

Per seizoen zijn er twee zwemstages voorzien :

 • De Paasstage voor de 10, 11 en 12 jarigen. Deze stage is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.
  De stage wordt enkel georganiseerd indien er voldoende competitiezwemmers zijn in de betrokken leeftijdscategorieën.
 • De zomerstage ter voorbereiding van de Belgische zomerkampioenschappen en het zomercriterium voor de + 11 jarigen.
  Voor deelname aan de Belgische kampioenschappen moet de zomerstage wel gevolgd worden.
  De zwemmers die enkel deelnemen aan het zomercriterium mogen, maar moeten de zomerstage niet volgen. Wordt deze stage niet gevolgd, dan moeten ze wel de voorbereiding in eigen bad volgen.
  Op basis van voldoende aanwezigheid( 75%) en inzet op training kunnen ook de zwemmers die aan geen van beide wedstrijden deelnemen op hun vraag tot de zomerstage toegelaten worden.
  DUS: Deelname aan de Belgische zomerkampioenschappen vereist het zwemmen van de limiettijden en het volgen van de zomerstage.

Deelname aan het zomercriterium vereist enkel het volgen van de voorbereiding in eigen bad.

Voor beide stages zullen de trainers tijdig de data mededelen, alsook de data van bovenvermelde wedstrijden en de zwemmers aanduiden die in aanmerking komen voor de wedstrijden met limiettijden.