Reglement deelname wedstrijden zb


(met uitzondering van de splash zwemwedstrijden)

Aanvraag procedure competitiezwemmen

Vanaf de leeftijd van 9 jaar kan een zwemmer deelnemen aan wedstrijden.
Na een objectieve evaluatie van de slaagkansen door de betrokken trainer, wordt via de ouder(s) of voogd een voorstel gedaan tot aanvraag van een competitievergunning.
Na akkoord van de ouder(s) of voogd wordt, na invullen van het aanvraagformulier door alle betrokken partijen, via het sportsecretariaat een aanvraag geplaatst bij de Vlaamse Zwemfederatie.
Na goedkeuring van deze aanvraag door de Vlaamse Zwemfederatie wordt aan de betrokken zwemmer een competitievergunning-nummer toegekend, wat de zwemmer toelaat om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd binnen de Vlaamse Zwemfederatie en de K.B.Z.B.

Regeling wedstrijddeelname

Gedurende het jaar worden door verschillende organisaties zwemwedstrijden ingericht.
Deze wedstrijden staan vermeld op de clubkalender alsook de groepen die er zullen aan deelnemen.
De clubkalender kan geraadpleegd worden in de inkom of de cafetaria van het zwembad “De Kupe”.

In de loop van het seizoen zullen de clubleden-competitievergunninghouders door hun trainer gecontacteerd worden voor deelname aan een wedstrijd.
Dit gebeurt doormiddel van een formulier(A5) waarop vermeld staat:

  • Naam van de zwemmer-competitievergunninghouder.
  • De wedstrijdbenaming
  • De locatie
  • De datum en het tijdstip van aanvang van het (in)zwemmen
  • De discipline(s) waarvoor de zwemmer-competitievergunninhouder kan worden ingeschreven.
  • Laatste datum voor annulatie van de inschrijving voor de vermelde wedstrijd

Indien de zwemmer-competitievergunninghouder niet wenst deel te nemen aan de wedstrijd, moet hij dit document, ten laatste op de op het formulier datum en uur, deponeren in de daar toe bestemde “groene” bus aan de inkom van het zwembad “De Kupe”.

Wordt dit niet gedaan, dan is de zwemmer vanaf de hierboven vermelde datum, definitief ingeschreven voor de wedstrijd.

Dit betekent, volgens de reglementering van de vlaamse zwemffedratie, dat de zwemmer bij niet deelname “fordait” geeft en bijgevolg onderhevig is aan een boete per wedstrijddeelname (discipline) waarvoor hij is ingeschreven!

Deze boetes worden door de “Vlaamse Zwemfederatie” aan de club opgelegd, die ze op haar beurt aan de betrokken zwemmer, vertegenwoordigd door de ouder(s) of voogd zal doorrekenen.
Ook het al door de club betaalde startgeld voor de te zwemmen wedstrijd(en) zal op de hierboven vermelde personen verhaald worden.

Zolang deze boete(s) niet worden betaald, kan de zwemmer niet opnieuw ingeschreven worden voor een volgende wedstrijd!

 Enkel alleen na voorlegging van een geldig medisch attest, vervalt het forfait en dus ook de boeteregeling. Dit attest moet (indien voorhanden) ten laatste op de woensdagavond voor de betrokken zwemwedstrijd aan de trainer afgegeven worden.

Aanwezigheid van ouders,familie en/of vrienden tijdens de competitie
Tijdens de wedstrijden zijn supporters natuurlijk steeds welkom.
Zij moeten echter wel plaatsnemen op de door de inrichters voorziene plaatsen in de zwemzaal en bij ontbreken hiervan in de tribune of de cafetaria.
Het is helemaal niet toegelaten om zich toegang te verschaffen in de zwemzaal tussen de zwemmers en officials.
(Ook niet om te filmen of foto’s te nemen)
De zwemmers kunnen ten gepaste tijde, na toelating van de club- trainer en/of afgevaardigde, hun bezoek tijdelijk vervoegen.
De club- trainer en/of afgevaardigde moet(en) ten allen tijde op de hoogte zijn van de whereabouts van de zwemmer, en dit vanaf het inzwemmen tot en met het einde van de zwemcompetitie. Ook indien de betrokken zwemmer niet meer moet zwemmen.

Zie ook bijlagen:

  1. forfait
  2. medisch attest
  3. uitsluiting
  4. swimwear