TAK


Als ouder, broer of zus bent u nauw betrokken bij het zwemgebeuren van uw zwemmer.
U zorgt er voor, dat hij gebracht en terug afgehaald wordt; u gaat mee naar de competities om hem aan te moedigen; maar u zou nog meer kunnen doen.
U zou als vrijwilliger kunnen meewerken als clubafgevaardigde of als official (TAK)

Onlangs ontvingen wij een schrijven van de Vlaamse Zwemfederatie over de organisatie van opleidingen voor de functie “TAK”.
Deze afkorting wordt binnen de zwemfederatie gebruikt om de personen aan te duiden, die instaan voor het opnemen van de zwemtijden en het beoordelen van de aankomst en/of keerpunten van de zwemmers tijdens een competitie.
Zij worden ook de “officials” genoemd.

Elke club die deelneemt aan de competitie, georganiseerd via de Vlaamse Zwemfederatie, is verplicht “officials” ter beschikking te stellen van de organisatie.
Om deze plaatsen in te vullen zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten “TAK”.

Tijdens het uitvoeren van deze functie neemt u intens deel aan het volledige competitiegebeuren in het bijzijn van de zwemmers.
U kunt tevens zelf kiezen aan welke wedstrijden u als “TAK” wenst deel te nemen (minimum vijf per jaar).

Alle informatie kan u terugvinden op de website http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen/tak

Hebt u interesse, dan zal een gesprekje met een van onze huidige officials u zeker wijzer maken.
Indien u interesse hebt om aan de selectie deel te nemen, neem dan contact op met het secretariaat van onze zwemclub via e-mail: dirk.vanderjeugd@skynet.be.
Wij zullen u dan verder helpen bij de administratieve formaliteiten.

Noot: De kosten, die verbonden zijn aan de actieve deelname als “TAK” worden na de wedstrijd door de club terugbetaald (inschrijvingsgeld en verplaatsingskosten).