Profiel


De clubafgevaardigde is een al dan niet betalend lid van de betrokken club, dat in het bezit is van een door de Vlaamse Zwemfederatie verstrekte competitievergunning.

De clubafgevaardigde functioneert tijdens de zwemwedstrijd als schakel tussen de inrichtende organisatie en het clubbestuur.

De clubafgevaardigde is verantwoordelijk voor de competitievergunninghouders (wedstrijddeelnemers) van zijn club.

De clubafgevaardigde ziet toe op het correcte gedrag van de aan hem toegewezen zwemmers en heeft de machtiging van het bestuur hen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn, tot de orde te roepen. (voorkomen van uitsluitingen: zie bijlage)

Bij elke wijziging in het wedstrijdgebeuren, aangebracht door de inrichtende organisatie, dient de clubafgevaardigde in te staan voor de goede afloop, wat betreft de nieuwe schikkingen, voor de verdere deelname aan de wedstrijd.

De clubafgevaardigde moet, gezien zijn verantwoordelijkheden, in het zwembad aanwezig zijn vanaf de start (inzwemmen) tot het ogenblik dat de laatste wedstrijddeelnemer van zijn club het zwembad verlaten heeft.

De aanwezige trainer(s) en clubafgevaardigde moeten via hun clubkledij identificeerbaar zijn.

Bijlagen:

  1. uittreksels uit het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Zwemfederatie
  2. aantal officiƫlen
  3. forfait
  4. medisch attest
  5. uitsluitingen
  6. swimwear
  7. bijkomende weetjes