Brief ouders


Beste Ouder(s),

Elk jaar start voor onze competitiezwemmers een nieuw wedstrijdseizoen, telkens van september tot en met juli. Voor velen onder U is dit gewoon een voortzetting van het vorige seizoen, voor anderen dan weer een totaal nieuw gegeven.

Om dit competitiegebeuren te kunnen realiseren moeten de deelnemende clubs bij elke wedstrijd een aantal officiëlen afvaardigen. Deze officiëlen bestaan uit de trainer(s) en de clubafgevaardigde(n).

De clubafgevaardigde is de persoon die het clubbestuur vertegenwoordigd tijdens de wedstrijd.

Hij/Zij biedt waar nodig, ondersteuning aan de trainer en houdt toezicht op het vlotte en correcte verloop van de wedstrijddeelname.

Indien u interesse hebt U kandidaat te stellen voor deze opdracht, neem dan contact op met het secretariaat van onze zwemclub via e-mail: dirk.vanderjeugd@skynet.be.

Wij zullen u dan verder helpen bij de administratieve formaliteiten.

 

Maar vooraleer U reageert, leest U best nog even de meer gedetailleerde taakomschrijving.

 

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Jan Colaert                                                                                                   Dirk Vanderjeugd
Voorzitter                                                                                                      Secretaris